legislativa

 • Průkaz energetické náročnosti budovy

  Průkaz energetické náročnosti tvoří protokol a grafické znázornění. Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou následující:

  (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., § 3, odst.1, písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

  (2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy jsou splněny, pokud

  a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3, odst.1, písm. b) a e) vyhlášky č. 78/2013 Sb. nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,

  b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst.1, písm. c) a e) vyhlášky č. 78/2013 Sb. nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

  c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst.1, písm. f) vyhlášky č. 78/2013 Sb. není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v této vyhlášce, a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3, odst.1, písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v této vyhlášce.

  (3) Přístavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25% se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu. čtěte více

 • Energetický audit

  Energetický audit v předpisu č. 318/2012 Sb., § 9

  (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

  a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

  b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

  (2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován ...

  (3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství ...

  (4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na ... čtěte více