KATEGORIE

 • Tepelné ztráty nemovitosti

  Znát tepelné ztráty své nemovitosti může být užitečné každému, kdo se zajímá o úsporná energetická opatření. Výpočet tepelné ztráty je důležitý například k dimenzování vhodného zdroje vytápění ke každé nemovitosti, stejně jako je nezbytný k volbě optimálního zateplení domu. Oficiální verze výpočtu tepelné ztráty je potřeba např. pro dodavatele elektrické energie při podání žádosti o snížení účtované sazby za elektřinu. čtěte více
 • Energetické štítky - Průkaz energetické náročnosti budovy

  Průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB) je hodnotící dokument, který komplexně posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu. Nemovitost je hodnocena z hlediska spotřeby všech energií, tedy energie na vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechnická zařízení, klimatizaci a umělé osvětlení. Dle vyhodnocení těchto skutečností je objekt zatříděn na stupnici od A do G energetické náročnosti. čtěte více
 • Návrhy zateplení budov

  Na základě výpočtu tepelných ztrát je navrhován na míru ekonomicky nejvýhodnější systém zateplení. Při výpočtech je zohledňována jak aktuální cena energií, tak i aktuální pořizovací náklady na zateplovací materiály. Výsledkem analýzy zatepelní je vypočtená návratnost investice jednotlivých variant zateplení. čtěte více
 • Energetické audity

  Energetický audit slouží pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Energetický audit se zpracovává zejména pro větší budovy a výrobní provozy, ale lze jej použít také pro vyhodnocení energetiky a ekonomiky investičního záměru, např. pro projekt malé elektrárny, kogenerační jednotky apod. Energetický audit je často povinnou přílohou žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti budov. čtěte více
 • Využívání odpadního tepla

  Nejen pro průmyslové podniky mají význam návrhy systému využívání odpadního tepla. Pomocí analýzy generování odpadního tepla v objektu je možné nalézt potenciální zdroj tepelné energie, která by se dala uplatnit pro další využití. Výsledkem je návrh ekonomicky nejvýhodnějšího opatření, které současně povede k energetickým úsporám. čtěte více
 • Energetické aukce

  Na základě energetické aukce je možné ušetřit nemalé finanční prostředky při nakupování energií od dodavatelů. I vlastník malé domácnosti by měl absolvovat pravidelná výběrová řízení na dodavatele energie do své nemovitosti. Takové výběrové řízení může ušetřit nemalé finanční prostředky. Energetické aukce jsou rovněž podstatným nástrojem k optimalizaci nákladů právnických osob (společností, obcí, atd.).