kontaktnÍ Údaje

Kontakt 1:Ing. Pavel Dvořák
IČ:01610520
E-mail:pavel.ekis@seznam.cz

Adresa kanceláře:

EKIS Šumperk - Ing. Pavel Dvořák

Hlavní třída 904/8

787 01 Šumperk

 

 

 

Kontakt 2:Bc. Zdeňka Dvořáková
Tel:+420 774 204 491
E-mail:zdenka.penb@seznam.cz

prostor pro dotazy

  •  

    EKIS Šumperk - Ing. Pavel Dvořák

    Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Tato služba je určena občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům.

    Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

    Konzultace poskytnuté střediskem EKIS mají všeobecně charakter poradenství, ze strany naší společnosti lze však následně v rámci obchodního vztahu nabídnout možnost řešení a zpracování dokumentů, týkající se již konkrétní problematiky navržené poradenským střediskem - žádost o dotaci, zpracování energetického posudku, výpočet tepelné ztráty atd.