ENERGETIKA

Využívání odpadního tepla

Nejen pro průmyslové podniky mají význam návrhy systému využívání odpadního tepla. Pomocí analýzy generování odpadního tepla v objektu je možné nalézt potenciální zdroj tepelné energie, která by se dala uplatnit pro další využití. Výsledkem je návrh ekonomicky nejvýhodnějšího opatření, které současně povede k energetickým úsporám.

Nejrůznější technologické procesy v praxi produkují velká množství dále nevyužívaného odpadního tepla, které je zpravidla odváděno do vlastního okolí. Odpadní teplo lze využít k zajištění vytápění či ohřevu teplé užitkové vody, případně k přeměně na elektrickou energii. V prvních dvou případech je nutné mít zajištěn trvalý a vyrovnaný odběr vznikajícího využitelného tepla. K přeměně odpadního tepla na elektrickou energii je možné využít technologická zařízení využívající nízkopotenciální zdroj tepla k přeměně na elektrickou energii, kdy minimální parametry vstupního média nízkopotenciálního tepla jsou 120°C v případě spalin, resp. 135°C v případě odpadních kapalin či par.