ENERGETIKA

Návrhy zateplení budov

Na základě výpočtu tepelných ztrát je navrhován na míru ekonomicky nejvýhodnější systém zateplení. Při výpočtech je zohledňována jak aktuální cena energií, tak i aktuální pořizovací náklady na zateplovací materiály. Výsledkem analýzy zatepelní je vypočtená návratnost investice jednotlivých variant zateplení.