energetika

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále PENB) je hodnotící dokument, který komplexně posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu. Nemovitost je hodnocena z hlediska spotřeby všech energií, tedy energie na vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechnická zařízení, klimatizaci a umělé osvětlení. Dle vyhodnocení těchto skutečností je objekt zatříděn na stupnici od A do G energetické náročnosti.

Smyslem PENB při pronájmu a prodeji nemovitosti je sdělit budoucímu kupujícímu, jak si nemovitost stojí z hlediska energetické náročnosti. Případný kupující si poté může svobodně vybrat z dostupných informací, pro koupi které nemovitosti se nakonec rozhodne.

Pouze vlastník bytové jednotky může PENB nahradit doložením účtů za energii za uplynulé tři roky.

Kdo PENB potřebuje?
 • - vlastník administrativní budovy
 • - vlastník bytového nebo rodinného domu – ten ovšem jen při prodeji či pronájmu
 • - vlastník novostavby či stavby procházející výraznou rekonstrukcí
 •  

  Které stavby PENB nebudou potřebovat?
 • - chaty, chalupy a další objekty k rekreaci
 • - stávající samostatně stojící obchody, školy, mateřské školky, jesle, továrny a další výrobní budovy včetně zemědělských, sportoviště včetně přilehlých objektů (například šatny u fotbalového hřiště)
 •  

  Od kdy je PENB potřeba?
 • Od 1. ledna 2013 - při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) | při pronájmu domu
 • Od 1. července 2013 - budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou plochou nad 500 m2
 • Od 1. ledna 2015 - stávající bytové domy nebo admin. budovy s celkovou plochou nad 1 500 m2
 • Od 1. července 2015 - budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou plochou nad 250 m2
 • Od 1. ledna 2016 - při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů
 • Od 1. ledna 2017 - stávající bytové domy nebo admin. budovy s celkovou plochou nad 1 000 m2
 • Od 1. ledna 2019 - stávající bytové domy nebo admin. budovy s celkovou plochou pod 1 000 m2